Välj LPG för kök och restaurang

Jeffrey Jacobs

Gasol är en energieffektiv och säker energikälla, med ett betydligt lägre koldioxid än klassiska oljebaserade energikällor. Den internationella benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas). I Sverige använder vi cirka 400 000 ton gasol som energi inom i första hand industrin. Läs mer om gasol hos världens största leverantör https://primagaz.se/. Vad […]

Subscribe US Now