Välj LPG för kök och restaurang

Gasol är en energieffektiv och säker energikälla, med ett betydligt lägre koldioxid än klassiska oljebaserade energikällor. Den internationella benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas). I Sverige använder vi cirka 400 000 ton gasol som energi inom i första hand industrin. Läs mer om gasol hos världens största leverantör https://primagaz.se/.

Vad är gasol?

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på gasol (flytande trycksatt gas). I Sverige kallas LPG för gasol. Gasol är fortfarande mest känt som en campingprodukt eller till gasolgrill. Med rätt teknik kan du även använda gasol för att skapa klimatvänlig och kostnadseffektiv uppvärmning. 

Vad kan du använda gasol till? 

Som värme- och energikälla är gasol både effektivt och mycket reglerbart. Det är en flexibel energikälla med hög användbar effekt och låga underhållskostnader. Allt detta gör att du kan använda gasol som en kostnadseffektiv energikälla. Gasol är framtidssäker och du kan enkelt kombinera den med andra tekniker och energiformer. Däribland hållbara energier som solvärme. 

Gasol inom restaurangbranschen

Gasol är en mångsidig energikälla som har många användningsområden inom hotell- och restaurangbranschen. Med gasol får du en hållbar och flexibel lösning som är lätt att hantera. Många restauranger och storkök använder redan gasolgrill och spis. Du kan även välja ugnar och diskmaskiner som drivs med gasol. 

Matlagning, uppvärmning, och förbränning

Det är inte bara i köket man kan ha glädje av gasol. Med terrassvärmare, gasolspisar och gasolbrännare kan man förlänga utomhussäsongen och skapa trivsel för kunderna. Om er anläggning ligger utanför naturgasområdet är uppvärmning med gasol både en grön och ekonomiskt fördelaktig lösning.

Mobila och flexibla lösningar

En av fördelarna med gasol är att många apparater enkelt kan anslutas till flaskgasol och blir därmed mycket mobila. Det ger er större möjligheter att kunna serva era kunder utomhus eller enkelt flytta köksutrustningen vid speciella arrangemang.

Världens ledande leverantör av gasol

Vi har över 30 miljoner kunder. Vi är verksamma i 29 länder i 4 världsdelar. Tillgång till ny teknik såsom BioLPG,Primagaz levererar Gassol i en mängd olika cylindrar från 3 kg till 45 kg. Primagaz kan låna dig de flaskor du behöver så du slipper börja med att investera i utrustning. Vår tankstation ligger i framkant vilket säkerställer säker och exakt påfyllning. 

Hur framställs gasol? 

Globalt sett kommer ungefär 66 % av gasolen från naturgas och ungefär 34 % kommer från råolja. I Sverige kommer 80% från naturgasutvinning. Eftersom gasol är en naturlig biprodukt innebär det att om den inte används som energikälla går den till spillo. Så länge det produceras olja och naturgas så produceras även gasol. 

Vad har gasol för miljöpåverkan?

Gasol är säker, miljömässigt försvarbar, kostnadseffektiv och enkel att transportera. Gasol passar perfekt som komplement till förnybar energi. 

LPG är ett av de renaste fossila bränslena och släpper ut betydligt mindre CO2 än t.ex. eldningsolja och kol. Gasol brinner lätt, stabilt och utan sot, samt med förhållandevis små lågor. Avgaserna är till största del CO2 och vatten.

Gasol är godkänt av regeringar över hela världen som ett kolfattigt och lågförorenande bränsle, samt för att det bidrar till bättre luftkvalitet både inom- och utomhus och reducerar mängden drivhusgaser. Tack vare de låga utsläppen, däribland CO2, kväveoxid och svavel, samt låga partikelnivåer hjälper gasol till att skona miljön, jämfört med olja och kol. 

Gör skillnad när du köper gasol

Köp Gasol från Primagaz, och stöd produktionen av BioGasol. BioGasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa och avger därför mycket mindre CO2 vid produktion än konventionell gasol. För varje såld flaska köper vi in BioGasol i en mängd som motsvarar 20% av din flaskas innehåll.

Next Post

Parfymer med attraktionskraft

Inför det nya året kan det vara kul att uppdatera doftgarderoben med härliga attraktiva dofter. Slå på din sensuella elegans med en väldoftande parfym. Med ett enormt utbud av parfymer på marknaden kan det minst sagt vara svårt att hitta rätt för just dig. Hur hittar du rätt parfym? Vill […]

Subscribe US Now